Skriv ut sidan   Start > Spela i Alandia Strings

gruppspelsmal.jpg

Spela i Alandia Strings

Vem kan spela fiol?

Alla kan lära sig att spela fiol! Du behöver inte kunna läsa noter eller ha tidigare erfarenhet av musik. Inget inträdesprov krävs utan alla som vill får spela.

När kan man börja spela fiol? 

Man kan börja spela fiol redan från ca 5 års ålder. Det finns fioler i olika storlekar anpassade för barn i alla åldrar.

Kan vuxna spela i Alandia Strings? 

Sedan 2013 ordnar vi också nybörjarundervisning för vuxna i grupp.

Hur gör jag om jag vill börja spela? 

Ta kontakt med verksamhetsledaren, så får du en övningstid och information om föreningens verksamhet.

Kontakt: Milla Soininen, mobil: 040-5484488
e-post: MillaSoininen@rocketmail.com

Hur går undervisningen till? 

Undervisningen sker dels i mindre grupper, dels som enskilda lektioner. Vi övar ungefär varannan helg, fredag och lördag, enligt ett fastslaget schema. Lektionerna hålls på Medis i Mariehamn.

Vad kostar det? 

Föreningen uppbär en terminsavgift som bestäms av styrelsen.

Måste jag ha en egen fiol? 

Föreningen hyr ut fioler månadsvis. Om du har en egen fiol får du naturligtvis använda den!

Webdesignskolan CMS admin »