Skriv ut sidan   Start > Om Alandia Strings

undervisningsmal.jpg

Om Alandia Strings

Alandia Strings r.f. är en ideell förening som bedriver violinundervisning för barn. Målet är att barnen ska lära sig hantera fiolen som instrument, läsa noter och spela tillsammans med andra. Vi spelar både klassiskt och modernt. Ett särskilt uppdrag är att förvalta det åländska folkmusikarvet. Det viktigaste är att upptäcka musiken och spelglädjen!

Vad gör Alandia Strings? 
Undervisningen sker varannan vecka och omfattar 40-60 minuter gruppspel och 15-40 minuter individuell handledning. Varje termin ordnar föreningen en konsert. Vi deltar i spelmansstämmor, musikfester och andra evenemang. Vi ordnar också resor där vi träffar fiolspelande barn och ungdomar i andra länder.

Hur drivs föreningen? 
Alandia Strings är en föräldradriven förening. Vi har en styrelse och en verksamhetsledare som planerar verksamheten och sköter ekonomin, men föräldrarna deltar aktivt i verksamheten. I samband med evenemang behövs alltid föräldrar som ställer upp och arbetsuppgifterna roterar mellan föräldrarna.

Hur finansieras verksamheten?
Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Ålands landskapsregering och uppbär en terminsavgift. För resor och andra evenemang ansöker föreningen om medel från olika fonder.

Uppträdanden
Alandia Strings gör årligen flera framträdanden vid olika evenemang såsom sång- och musikfester, spelmansstämmor och jubileer. Alandia Strings lär ut folkmusik från Åland och övriga Norden. Föreningen har ett samarbete med Ålands Spelmansgille och ordnar årligen en speldag med dem. Speldagen brukar avslutas med en gemensam konsert. Alandia Strings förvaltar det åländska kulturarvet när det gäller folkmusik. Alandia Strings är ofta anlitade när man vill ha traditionell folkmusik framförd.

Kontakter
Föreningen Alandia Strings knyter kontakt med andra musicerande barn och ungdomar i Norden. Fiolrockarna från Hallstavik, Scandinavian Strings i Göteborg, Dellenbygdens ungdomsorkester, LUMA från Österbotten är några av de orkestrar som Alandia Strings har haft samarbete med. Orkestern har uppträtt på spelmansstämmor i Delsbo och Norrbo och år 2008 i Kaustby i Österbotten. År 2009 deltog Alandia Strings i Grannlåt, en turné med konserter i Åbo, Mariehamn, Stockholm och Norrköping. Samma år hölls en konsert med de inbjudna musikerna Stefan och Kim från Malmö. År 2010 undervisade den världskände altviolinisten Garth Knox Alandia Strings. En konsert hölls där Garth Knox spelade tillsammans med eleverna och också ensam och tillsammans med föreningens lärare. År 2011 stod Alandia Strings värd då Stockholms Kulturskolas Ungdomssinfonietta besökte Åland och år 2012 avlade föreningen en svarsvisit i Stockholm. Vid båda tillfällen hölls gemensamma övningar och konsert.

För de äldre eleverna ordnas långresor. År 2005 besöktes Luxemburg och år 2008 Schweiz. Naturligtvis gavs det konserter i båda länderna. År 2011 var orkestern till Gort på Irland där föreningens elever övade och gav konserter tillsammans med Coole Music School.

Övrigt
Alandia Strings har inga inträdeskrav och utgör därmed ett komplement till Ålands Musikinstitut. Föreningen erbjuder alltså alla barn och ungdomar, oavsett musikalisk begåvning, en möjlighet att lära sig spela ett instrument. Föreningen är idag den enda på Åland som erbjuder instrumentundervisning för mindre barn.

Webdesignskolan CMS admin »