Skriv ut sidan   Start > Om Alandia Strings > Lärare

Lärare

Alandia Strings har tre anställda lärare. Två av dem bor i Stockholm där de arbetar som violinpedagoger och kommer till Åland för att undervisa föreningens elever vartannat veckoslut. En av lärarna bor på Åland.

 

Irina Kensborn Irina Kensborn
Irina har fått sin utbildning i Ukraina. Hon har bott i Sverige sedan 1995, spelar fiol i olika sammanhang och undervisar på Sundbybergs musikskola i Stockholm. Undervisar Alandia Strings elever sedan höstterminen 2010.
jennifer2.jpg Jennifer Schönberg
Jennifer började som elev i Alandia Strings (då Barnfiolen 1997-98. Hon har också spelat på Ålands Musikinstitut och spelar numera även med Spelmansgillet och Spelevinkarna. Jennifer har varit aktiv länge i Alandia Strings och hjälpt till på olika spelningar, och började som lärare hösten 2013. Hon har även varit lärare på Marita Sandbergs fiolläger en sommar.
Ulf Larsson Ulf Larsson
Ulf är utbildad violinist och altviolinist vid Kungliga musikhögskolan och Edsbergs musikinstitut samt i Köpenhamn och Köln. Han har varit verksam i olika orkestrar och kammarensembler i Sverige, numera främst aktiv som kammarmusiker och violinpedagog. Undervisar Alandia Strings elever sedan höstterminen 2010.

Tidigare lärare:

Erika Södersten Erika Södersten
Erika är profilansvarig lärare för stråk vid SMI i Stockholm och undervisar i spel, stråkmetodik och kammarmusik. Som orkestermusiker har Erika spelat i såväl Danmarks som Sveriges Radios Symfoniorkester. Undervisar Alandia Strings elever sedan höstterminen 2009.
Marita Sandberg Marita Sandberg
1994-vårterminen 2009 
  Catharina Eriksson
HT 2009- VT 2010

Gästlärare:

Garth Knox Garth Knox
Oktober 2010
Läs mer på www.garthknox.org
  Eva-Britt Gratte
Lärare på läger 2008
 
Webdesignskolan CMS admin »